สัมมนาและจัดเลี้ยง

สัมมนาและจัดเลี้ยง

ห้องวิมานไพร

รองรับผู้สัมมนาได้สูงสุด 580 ท่าน
ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ บรรยากาศโปร่งโล่งด้วยเพดานที่สูง เหมาะสำหรับจัดงานสัมมนา และ จัดเลี้ยงสังสรรค์ ภาในห้องสามารถมองเห็นวิวภูเขา 180 องศา และธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฝั่งปราจีนบุรี

รูปแบบการจัดห้อง

 • เธียร์เตอร์ 580 ท่าน
 • คลาสรูม 352 ท่าน
 • ยูแชร์ 330 ท่าน
 • ยูเชฟ 276 ท่าน
 • จัดโต๊ะทานข้าวได้ 40 โต๊ะ
 • โต๊ะละ 8 ท่าน ( 320ท่าน )

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Projectors
 • Wi-Fi
 • เครื่องเสียง
 • เครื่องปรับอากาศ
 • โต๊ะหมู่บูชา
 • เวที
 • โพเดียม
 • Laser Pointer


ห้องราชพฤกษ์
รองรับผู้สัมมนาสูงสุด 288 ท่าน
ห้องสัมมนา ที่เหมาะสำหรับทำกิจกรรมสำหรับสัมมนาและงานเลี้ยง ภายในห้องสามารถมองออกไปชมภูเขา สนามกอล์ฟ และสวน ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ปราจีนบุรี

รูปแบบการจัดห้อง

 • เธียร์เตอร์ 288 ท่าน
 • คลาสรูม 156 ท่าน
 • ยูแชร์ 260 ท่าน
 • ยูเชฟ 108 ท่าน
 • จัดโต๊ะทานข้าวได้ 20 โต๊ะ
 • โต๊ะละ 8 ท่าน ( 160 ท่าน)


สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Projector
 • Wi-Fi
 • เครื่องเสียง
 • เครื่องปรับอากาศ
 • โต๊ะหมู่บูชา
 • เวที
 • โพเดียม
 • Laser Pointer

ห้องระเบียงบัว
รองรับผู้สัมมนาสูงสุด 90 ท่าน
ห้องสัมมนา ที่เหมาะสำหรับทำกิจกรรมสำหรับสัมมนาและงานเลี้ยง ภายในห้องสามารถเดินออกไปที่ระเบียงเพื่อพักผ่อนชมวิวภูเขาและสวน ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ปราจีนบุรี

รูปแบบการจัดห้อง

 • เธียร์เตอร์ 90 ท่าน
 • คลาสรูม 60 ท่าน
 • ยูแชร์ 70 ท่าน
 • ยูเชฟ 60 ท่าน
 • จัดโต๊ะทานข้าวได้ 8 โต๊ะ
 • โต๊ะละ 8 ท่าน ( 64 ท่าน)


สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Projector
 • Wi-Fi
 • เครื่องเสียง
 • เครื่องปรับอากาศ
 • โต๊ะหมู่บูชา
 • เวที
 • โพเดียม
 • Laser Pointer

ห้องอินทนิล
รองรับผู้สัมมนาสูงสุด 70 ท่าน
ห้องสัมมนา ที่เหมาะสำหรับทำกิจกรรมสำหรับสัมมนาและงานเลี้ยง ใกล้ลานจัดกิจกรรมและห้องอาหาร ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ปราจีนบุรี

รูปแบบการจัดห้อง

 • เธียร์เตอร์ 70 ท่าน
 • คลาสรูม 56 ท่าน
 • ยูแชร์ 46 ท่าน
 • ยูเชฟ 62 ท่าน
 • จัดโต๊ะทานข้าวได้ 7 โต๊ะ
 • โต๊ะละ 8 ท่าน ( 56 ท่าน)


สิ่งอำนวยความสะดวก

 • Projector
 • Wi-Fi
 • เครื่องเสียง
 • เครื่องปรับอากาศ
 • โต๊ะหมู่บูชา
 • เวที
 • โพเดียม
 • Laser Pointer