ห้องสัมมนา

ห้องวิมานไพร:
  ห้องสัมมนาขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 7 เมตร ผนังกระจกขนาดใหญ่
  สามารถมองเห็น วิวภูเขา 180 องศา ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแม้จะนั่งประชุมทั้งวัน
 
ใช้เต็มพื้นที่
จัดแบบคลาสรูม 380 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 520 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 270 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 450 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 50 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 40 โต๊ะ
กั้นพาร์ทิชั่น - ฝั่งภูเขา
จัดแบบคลาสรูม 192 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 340 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 180 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 244 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 30 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 20 โต๊ะ
กั้นพาร์ทิชั่น - ฝั่งสนามกอล์ฟ
จัดแบบคลาสรูม 64 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 120 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 132 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 112 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 15 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 10 โต๊ะ
 
ห้องราชพฤกษ์:
  ห้องสัมมนา ผนังกระจก สามารถเห็นวิว สนามกอล์ฟได้
 
ใช้เต็มพื้นที่
จัดแบบคลาสรูม 156 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 288 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 108 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 260 ท่าน
จัดโต๊ะตัว I 100 ท่าน
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 28 โต๊ะ
 
ห้องระเบียงบัว:
  ห้องสัมมนา มีระเบียงไว้ให้ออกไปผ่อนคลาย รับบรรยากาศธรรมชาติ
 
ใช้เต็มพื้นที่
จัดแบบคลาสรูม 90 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 120 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 40-62 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 50-90 ท่าน
จัดโต๊ะอาหาร(โต๊ะจีน) 9 โต๊ะ
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์ 9 โต๊ะ
 
ห้องอินทนิล:
  ห้องสัมมนา เน้นความเป็นกันเอง
 
ใช้เต็มพื้นที่
จัดแบบคลาสรูม 60 ท่าน
จัดแบบเธียเตอร์ 90 ท่าน
จัดแบบยูเชฟ 30 ท่าน
จัดแบบยูแชร์ 40-70 ท่าน
จัดโต๊ะตัว I 36 ท่าน
จัดโต๊ะแบบบุฟเฟห์/โต๊ะจีน 8 โต๊ะ

ห้องสัมมนาเขาใหญ่ วิมานไพร์
ห้องสัมมนาวิมานไพรห้องสัมมนาราชพฤกษ์ห้องสัมมนาระเบียงบัวห้องสัมมนาอินทนิลรูปแบบการจัดห้องสัมมนา

ภาพการจัดห้องสัมมนาเขาใหญ่ คลาสรูม
Classroom


ภาพการจัดห้องสัมมนาเขาใหญ่ เธียเตอร์
Theater


ภาพการจัดห้องสัมมนาเขาใหญ่ ยูเชฟ
U-Shape


ภาพการจัดห้องสัมมนาเขาใหญ่ ยูแชร์
U-Chair


ภาพการจัดห้องสัมมนาเขาใหญ่ จัดเลี้ยง
Party

 

ติดต่อห้องพักและจัดสัมมนา

081-940-2497
087-130-9160
081-734-5915

© Hillside Country Home Golf & Resort